RedMed ve Hristo Rakovski Uluslararası Sosyalist Merkezi'nin 1 Mayıs Bildirisi: Yaşasın 1 Mayıs! İnsanlığın üstüne çöken emperyalist, Siyonist ve faşist belayı def etmek için ileri! Barış, Ekmek ve Hürriyet için sosyalist dünya devrimi!

hristo rakovski redmed 1 mayıs 2024 bildirisi

Aşağıdaki bildiri Hristo Rakovski Uluslararası Sosyalist Merkezi ve RedMed internet ağı tarafından ilk önce İngilizce olarak yayınlanmıştır. Aşağıda Türkçe çevirisini yayınladığımız 1 Mayıs bildirisinin İngilizcesi'ni Gerçek'in İngilizce bölümünden okuyabilir, İspanyolca, Fransızca ve Yunanca çevirileri de toplam 5 dilin tamamına RedMed'den ulaşabilirsiniz. 

 

İşçi sınıfı ve dünyanın dört bir yanındaki halklar 1 Mayıs’a kritik bir dönemeçte giriyor. Ağırlığını giderek daha fazla hissettiren ve dünya kapitalizminin ileri safhadaki çürümüşlüğünün ve krizinin ikiz göstergesi olan Dünya Savaşı olasılığı ve faşizm, tekrar insanlığı tehdit etmektedir. İnsanlığı eşiğinde durduğu uçurumdan kurtarabilecek tek şey, işçi sınıfının ve onun devrimci örgütlerinin önderliğinde ezilen halk kitlelerinin uluslararası alanda kararlı bir biçimde harekete geçmesidir.  

İnsanlık emperyalizmin eliyle giderek artan bir hızla yeni bir dünya savaşına sürüklenmektedir. ABD emperyalizminin yaklaşık 100 milyar dolarlık bir bütçeyi dünya üzerinde her an patlamaya hazır noktalara ayırması, emperyalizmin her yangına körükle gitmeyi sürdürdüğünün ve eğer biz bunu zorla durduramazsak aynı şekilde devam edeceğinin yeni bir kanıtıdır. 95 milyon dolarlık paket, NATO emperyalizminin Ukrayna’daki Rusya karşıtı savaşında ihtiyaç duyduğu kazanımları elde etmeyi, Siyonist İsrail’in Filistin halkı ve onun direniş örgütleri karşısında yürüttüğü soykırım savaşını başarıyla sonuçlandırmayı ve Tayvan’ı daha da silahlandırarak Asya’da Çin ve tüm Asya-Pasifik halklarının karşısında emperyalizmin kalesi olarak kullanmayı hedefliyor. Dünya işçilerinin önünde bu emperyalist saldırganlığı zorla durdurmak için birleşmek dışında bir seçenek yok.

Öyle görünüyor ki 2024 aynı zamanda küresel ölçekte faşizmin atılım yaptığı bir yıl olacak. ABD’de Joseph Biden’ın başında olduğu yönetimle geçen dört yılın ardından Donald Trump ve onun MAGA (Amerika’yı yeniden muhteşem yap) hareketi eskisinden de güçlü bir dönüş yapıyor. ABD aşırı-sağ ve faşist hareketinin önderliğini elinden almaya çalışan diğer adayları kesin bir biçimde püskürten Trump artık iktidarı geri almaya da, Demokrat Parti’nin çaresiz bakışları altında, adım adım yaklaşıyor. Avrupa’da, önümüzdeki Avrupa Birliği Parlamentosu seçimleri gizli veya açık faşist partilerin şimdiye kadarki en iyi sonuçlarını alacakları neredeyse kesinleşmiş durumda. Fransa’da RN (Ulusal Derleniş), İtalya’da Fratelli d’Italia (İtalya Kardeşliği) ve Hollanda’da PVV (Özgürlük Partisi) muhtemelen ülkelerinde birinci parti olacak. Onların Avrupa Birliği Parlamentosu’nda Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformcular (ECR) ile Kimlik ve Demokrasi (ID) gruplarındaki kardeş karşıdevrimcileri partiler de İspanya, Portekiz, Almanya ve Avusturya’da oy oranlarında büyük atılımlar yapacaklar. Hindistan’da ise gelecek seçimleri de kazanması beklenen Narendra Modi, böylece Hindistan tarihinde Cevahirlal Nehru’dan sonra en uzun süre kesintisiz yönetimde kalan Başbakan olacak.  

Açlık, işsizlik ve toplumsal çaresizlik yayan ve giderek uzayan kapitalizmin dünya çapındaki krizi ana akım burjuva ve reformcu partilerin meşruiyet krizi ile birleşmesi ve hepsinden önemlisi güçlü ve ikna edici bir sol alternatifin yokluğu faşist güçlere yol açmaktadır. Faşizmin süratle güçlendiği bu koşullarda, her fabrikayı, her üniversiteyi ve her mahalleyi faşizme karşı mücadelenin kalesi haline getirmekten başka çaremiz yoktur.  

Her zamanki gibi, halkların mücadelesi bize yolu gösteriyor. Filistin’de direniş güçleri Siyonist İsrail’in aylar boyunca emperyalizmin tereddütsüz desteğiyle yürüttüğü mutlak savaşın, onları yenemeyeceğini kanıtlamıştır. Filistin’in direnişi ve halkının dirayeti dünyanın dört köşesindeki sokaklarda kendine sadık müttefikler buldu, emperyalist canavarın ağzı ABD’de dahi. ABD’deki öğrenci gençliğin Columbia, Yale, MIT, UCLA, New York üniversitelerinin de aralarında olduğu çeşitli kampüslerde ülkenin en batısından en doğusuna kadar sürdürdüğü militan mücadele Amerikan gençliğinin yeni bir Vietnam eylemleri noktasına yaklaştığına işaret etmektedir.    

Faşizm de karşısında, militan işçi sınıfı içinden çıkan güçlü bir düşman bulmuştur. Arjantin’de Javier Milei’nin Thatchercı faşizmi, işçi sınıfı ve müttefiklerinden beklemediği bir direnişle karşılaşmıştır. Milei’nin yaşadığı ilk yenilgiler, yasalaştıramadığı “Omnibus” (torba) yasa tasarısında olduğu gibi, militan bir işçi sınıfının faşizm vebasını, her nevi burjuva parti ve gücün on yıllardır beceremediği biçimde geriletebileceğini ortaya koymuştur.  

Orta yol yoktur: 21. yüzyıl ya anti-emperyalist güçler ve gençlik hareketleriyle birleşmiş işçi sınıfına ait olacaktır ya da 20. yüzyılın en korkunç kabusları, yani yükselen faşizm, Üçüncü Dünya Savaşı ve her an gelebilecek bir nükleer imha savaşı tehdidi ile birlikte yeniden canlanacaktır.    

Gelin Bir Mayıs’ı emperyalist savaşa ve faşist vebaya karşı uluslararası mücadeleyi örmek için bir vesile yapalım. Gelin bu Bir Mayıs’ı acilen ihtiyaç duyduğumuz devrimci Enternasyonal’in inşası için tarihi bir dönüm noktası yapalım. 

.     Yaşasın Bir Mayıs!

.     Üçüncü Dünya Savaşı felaketini engelleyelim! Emperyalist savaşa karşı savaş! NATO’dan çık, NATO’yu yık! Tüm ABD/NATO üsleri kapatılsın!

.     Zelenski’nin kukla rejimine askeri ve finansal yardıma son! NATO’nun Ukrayna’daki vekalet savaşında yenilgisi için ileri!

.     Netanyahu’nun Siyonist rejimi ve onun faşist müttefiklerinin Filistin halkına uyguladığı soykırımı durdurun! Hemen ateşkes! Tüm ülkelerde, Filistin halkı ile eylemli dayanışmayı örmek için ileri!

.     Yıkılsın Siyonizm! Zafer Filistin direnişinindir!

.     Nehirden denize, özgür Filistin!

.     Etnik, dinî ve sınıf ayrımlarının olmadığı Orta Doğu Sosyalist Federasyonu içinde özgür, birleşik, demokratik ve sosyalist Filistin için ileri!

.     Faşizm başını nerede kaldırırsa ez!

.     Barış, ekmek ve özgürlük için sosyalist dünya devrimi!

.     Emperyalizmi yenmek için devrimci Enternasyonal!

.     Ya sosyalizm ya da barbarlık ve nükleer yokoluş!

Hristo Rakovski Uluslararası Sosyalist Merkezi

RedMed İnternet Ağı

1 Mayıs 2024