Öncü İşçi 7

İşçi sınıfının burjuvazinin ideolojik hâkimiyetinden kurtulması için mücadele ediyoruz. Öncü İşçi sayfaları işçilere içinde yaşadığımız sömürüye dayanan sınıf toplumunun gerçeklerini ve çözüm yollarını açıklamak, işçileri sınıfın öncüsü olma yolunda bilimsel sosyalizm ile donatmak için hazırlanıyor.