İş, aş, hürriyet için örgütlü mücadeleye! Devrimci İşçi Partisi saflarına! 1 Mayıs’a!

DİP Bildirisi

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ın kökeninde 1886’da ABD’de siyah ve beyaz işçilerin 8 saatlik iş günü için birleşerek greve gitmesi ve sonrasında grev kırıcılar ve Amerikan polisi tarafından işçilerin katledilmesi vardır. Bu mücadelenin anısına 1889’da işçi sınıfının uluslararası örgütü olan Enternasyonal’in kararıyla 1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak ilan edilmiştir. Türkiye’de de 1 Mayıs, nice mücadelelerle ve bedellerle kazanılmıştır. Bu bedellerden en büyüğü 1977 1 Mayıs’ında ödenmiştir. İşçi sınıfının kanlısı NATO’nun kurup beslediği kontrgerilla tarafından gerçekleştirilen bu katliamın hesabı elbet sorulacaktır. Bugün hâlen Taksim’i 1 Mayıs’ta işçi sınıfına yasaklayanlar bu büyük katliamın, bizlerse işçi sınıfının büyük mücadelesinin mirasçılarıyız!

1 Mayıs işçi sınıfının bayramıdır. Bu bayramı hakkıyla kutlamalıyız. Yoksulluk ve sefalet, baskı ve zulüm altında yaşayan işçiler, emekçiler, ezilenler meydanları doldurmalı, birlikten ve dayanışmadan aldığı güçle geleceğe umutla bakmalı, meydanlardan mücadeleyi büyütmek için güven, coşku ve enerji almalıdır. İşimize, aşımıza göz diken patronlara ve dünyayı kana bulayan emperyalistlere karşı güçlü bir duruş sergilemeliyiz!

İsrail’le kanlı ticareti durdur! İncirlik ve Kürecik’i kapat! NATO’dan çık, NATO’yu yık!

Gazze’de soykırıma karşı direnen Filistin halkının haklı davasının, emperyalizme ve Siyonizme karşı en büyük insanlık mücadelesinin bayrağının en yüksekte olması gereken yerdir 1 Mayıs meydanları! Ukrayna’dan Çin Denizi’ne dünyayı nükleer barbarlığın eşiğine getiren ve dünyanın dört bir yanını kana bulayan Amerikan ve Avrupa emperyalizmine, onların kurduğu en büyük terör örgütü olan NATO’ya karşı anti emperyalist sloganlarla çınlamalıdır 1 Mayıs meydanları!

Depremlerde, iş cinayetlerinde canımızı alan, geleceğimizi karartan sömürü düzeninden hesap sormaya!

Depremde kapitalist rant ve kâr düzeninin enkazı altında kalan canlarımızın, İliç’te istibdadın emperyalizme ve işbirlikçilerine peşkeş çekip siyanürle zehirlediği toprağın altında kalan madencilerimizin, MESEM ve staj adı altında ağır işlere koşularak iş cinayetlerinde katledilen çocuklarımızın, erkek egemen kapitalist sistemin ve istibdadın cesaretlendirdiği kadın cinayetlerinin hesabını soracağımız yerdir 1 Mayıs meydanları!

Faşizme karşı omuz omuza! Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği!

1 Mayıs meydanlarında ırkçılığa ve faşizme yer yoktur! Ekmek ve hürriyet kavgasında Türk, Kürt, Arap her milletten memleketten işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin mücadelesi ortaktır. Yerli göçmen demeden, faşist kışkırtmalara karşı çıktığımız, Kürt halkına yapılan ayrımcılık ve baskıların hep birlikte karşısında durduğumuz, aramıza emperyalist işbirlikçisini, sömürgeci yağmacıları, faşistleri almadığımız, işçilerin birliğini ve halkların kardeşliğini savunduğumuz yerdir 1 Mayıs meydanları!

Bir yanda TÜSİAD’cı diğer tarafta MÜSİAD’cı patronların hâkim olduğu düzen siyasetinin emekçi halkı kimlikler temelinde bölmesine ve düşmanlaştırmasına asla izin vermememiz, sermayenin rant kavgasında taraf olmamamız, kendi kavgamıza sahip çıkmamız, ayrı gayrı demeden ekmek ve hürriyet kavgasında birleşmemiz, sınıfımızı bilip saflarımızı sıklaştırmamız gereken yerdir 1 Mayıs meydanları!

Kendi kavgana sahip çık! Sınıfını bil safları sıklaştır!

Sınıf düşmanımız, mesele haklarımızı gasbetmek, krizin faturasını işçilere ödetmek olduğunda hemen birlik oluyor. Bugün de seçimlerde aralarındaki rant kavgasını halledip, emeğin haklarına saldırmak için el ele verdiler. Hepsi emperyalist sermayenin siparişiyle, Tayyip Erdoğan’ın yönetiminde ve Mehmet Şimşek’in eliyle uygulanacak olan saldırı programının arkasında duruyor. Bu programda kıdem tazminatının gaspı, sosyal güvenlik sisteminin budanması, esnek çalışma adı altında dizginsiz sömürü koşullarının dayatılması, krizin faturasının vergilerle, zamlarla ve en önemlisi de işten çıkartmalarla işçi sınıfına ödetilmesi var. Tekelci sermayenin ve bankaların kârları için yoksul köylünün, küçük esnafın ezilmesi var. Devlet bütçesinin yerli ve yabancı tefecilere, faiz ödemelerine harcanması, eğitimden, sağlıktan, kamu hizmetlerinden kısıntı yapılması var. İşte bu sınıf saldırısına karşı örgütlü gücümüzü göstermemiz ve tüm işçileri, emekçileri örgütlü mücadele seferberliğine çağırmamız gereken yerdir 1 Mayıs meydanları!

Devrimci İşçi Partisi işçileri örgütlenmeye, sendikalara sahip çıkmaya, denetlemeye, 1 Mayıs’ta sendika kortejlerini sınıf mücadelesi sloganlarıyla coşturmaya, sınıfın partisinin saflarında sınıf siyasetini yükseltmeye çağırıyor!

Devrimci İşçi Partisi emekçi kadınları erkek egemenliğine ve kapitalizme karşı örgütlü mücadelede en öne, tacize, şiddete, kadın cinayetlerine karşı örgütlenmeye ve öz savunmayı yükseltmeye çağırıyor!

Devrimci İşçi Partisi gençleri sömürüyle ve baskıyla çalınan gençliğine sahip çıkmak için örgütlü mücadeleye, hürriyet mücadelesini yükseltmeye çağırıyor!

Devrimci İşçi Partisi bütün sömürülen ve ezilenleri kapitalist barbarlığa, emperyalizme ve Siyonizme karşı insanlığın kurtuluşu için devrimci ve sosyalist mücadelenin saflarına çağırıyor!

Haydi 1 Mayıs’a! 1 Mayıs meydanını kızıl bayraklarımızla gelincik tarlasına çevirelim!