İsveç’in NATO üyeliğine verilecek her oy emperyalist ve Siyonist katliamlara atılacak imzadır! NATO’nun genişlemesine hayır!

DİP Bildirisi

NATO’nun genişlemesinde önemli bir aşama olarak, İsveç’in birliğe alınması gündemi Amerikan emperyalizmi ile yapılan pazarlıklar neticesinde apar topar TBMM genel kuruluna getiriliyor. Erdoğan, 23 Ekim 2023’te kararı kabul ederek meclise yollamış, aslında İsveç’in üyeliği konusunda kapıyı biraz aralamıştı. Tasarı meclis komisyonundan AKP, MHP ve CHP’nin oylarıyla çıkmış ve genel kurula yollanmış bulunuyor. Genel kurulda İsveç’in NATO üyeliği lehine atılacak her evet oyu emperyalistlerin ve Siyonistlerin cinayetlerinin altına atılacak birer imza olacaktır. Çekimser kalma, oylamaya katılmama vb. tutumlar da bu cinayetlere yol vermektir. Dünyanın en büyük terör örgütü olan NATO’ya karşı tarafsızlık, onun utangaçça suç ortaklığını yapmak demektir. Devrimci İşçi Partisi, emekçi halkımızı bu zillet tasarısına karşı durmaya, milletvekillerini de NATO’nun genişlemesine hayır oyu vermeye çağırır. 

NATO İsveç’i neden istiyor? İstibdad rejimi ve Amerikan muhalefeti NATO’nun genişlemesini neden destekliyor?

Emperyalizmin askerî ittifakı NATO, iklim değişikliği sonucunda eskisi gibi daimî olarak buzlarla kaplı olmayan Kuzey Kutbu etrafındaki oluşmakta olan yeni ve stratejik önemdeki ticaret yollarını kontrol etmek, bu bölgedeki denizaltı zenginliklerini ele geçirmek istiyor. İsveç’in NATO üyeliği, sadece Rusya’nın kuşatılmasını değil aynı zamanda Çin’in de bu bölgede önünün kesilmesini amaçlıyor. NATO’nun Ukrayna’daki vekalet savaşı, emperyalistlere büyük başarılar getirmedi. Öte yandan ABD ve NATO, bu savaşı genişleme politikasını hızlandırmanın bir vesilesi olarak değerlendiriyor. Bu sayede yakın zamanda Finlandiya NATO’ya resmen katılırken, İsveç Türkiye ve Macaristan’ın ayak diremesiyle henüz NATO’ya üye olamamıştı. Şimdi sıra İsveç’in üyeliğinde. 

İstibdad rejimi, İsveç ve Finlandiya ikilisinin birliğe kabulünün tartışılmaya başlandığı andan itibaren bu ülkelerdeki siyasî mültecileri hedef göstermeye başlamış, iki ülkeyi de teröre destek vermekle itham etmişti. Bunun bir pazarlık olduğu en baştan biliniyordu. Hiçbir aşamada istibdad rejimi de Amerikan muhalefeti de NATO’nun terörizmini eleştirmek şöyle dursun gündeme bile getirmedi. NATO’nun Türkiye’deki gizli yapılanması olan kontrgerilla, bu yapılanmanın işçi sınıfına ve Kürt halkına karşı işlediği siyasi cinayetler ve bu kanlı yapının halen faal olduğu gerçeği kimse tarafından dillendirilmedi. NATO’nun 15 Temmuz darbe girişimindeki rolünü ifade eden olmadı. Hem iktidar hem de muhalefet tarafından ağız birliği edilerek NATO’nun bir güvenlik şemsiyesi olduğu yalanı atılırken, İncirlik üssünden yakıt alan uçakların 15 Temmuz’da meclisi bombaladığı bu NATO’cuların insanlarımızı sokaklarda hunharca katlettiğinden hiçbir şekilde bahsedilmedi.

İstibdad, emperyalistlerle imza karşılığında ne alacağı üzerine oturduğu pazarlık masasında elini güçlendirmeye çalışıyor, özellikle F-16 uçakları ile ilgili bazı adımlar atılmasını istiyordu. Nitekim 2023’ün Mart ayında Finlandiya’nın üyeliğine TBMM, 276 evet oyuyla olumlu yanıt verdi. İsveç için ise pazarlık kapısı bir süre daha açık bırakıldı. Şimdi ABD’den F16 uçaklarının satın alınması pazarlıklarının bir parçası olarak İsveç’in üyeliğine yeşil ışık yakılıyor. İsveç de kendi ülkesine sığınmış olan siyasi mültecileri pazarlık konusu edip, istibdadın muhaliflere yönelttiği terörizm iftirasına ortak olmuş, Avrupa demokrasisinin ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Erdoğan her kritik anda emperyalizmin ve Siyonizmin yanındadır!

Unutulmasın! 23 Ekim 2023 tarihinde İsveç’in NATO üyeliği meselesi Erdoğan tarafından onaylandı ve TBMM’ye sunuldu. Dikkat edilirse bu tarih, NATO’nun belkemiğini oluşturan ülkelerin doğal müttefiki, Amerikan emperyalizminin Ortadoğu’daki bekçi köpeği olan İsrail’in Gazze’de bir soykırıma başladığı haftalara denk gelmektedir. O dönemde en azından lafta Filistin’e destek veren Erdoğan’ın apar topar İsveç’in NATO üyeliğine dair protokolü imzalaması ve meclise göndermesi manidardır. Sözleriyle Filistin’i desteklerken bunun yanlış anlaşılmasını engellemek için ve eylemleriyle her daim emperyalizmin sadık bir hizmetkarı ve Siyonizmin istikrarlı bir destekçisi olacağını göstermek için bu imzayı atmıştır. Nitekim sonraki süreçte istibdad rejimi Filistin için emperyalizmle ve Siyonizmle karşı karşıya gelecek hiçbir şey yapmamış, tam tersine İsrail’le ticareti sürdürmüş, İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere Türkiye’de bulunan emperyalist üsler Siyonist katliama silah, mühimmat ve istihbarat taşımıştır. Bugün istibdad rejimi İsveç’in NATO üyeliğine onay vererek, Ukrayna’da ve Gazze’de askeri darbeler yiyen, bunun yanında dünya halklarının gözünde her geçen gün daha fazla teşhir olan emperyalizme ve Siyonizme adeta can suyu vermektedir. 

İsveç’in NATO üyeliğini sağlayacak kanunu çöpe atın! 

Bugün NATO’nun genişlemesine destek veren bu zillet belgesine evet oyu vermek dünyanın her yanındaki işçi ve emekçilere, en önemlisi de bir soykırıma uğramakta olan Filistin halkına ihanettir. Oturuma katılmamak veya çekimser oy kullanmak da durumu değiştirmez. Suç ortaklığıdır. Yapılması gereken, NATO’yu daha da güçlü kılacak olan bu girişime hayır demektir. Bununla birlikte emperyalizmin zincirine vurulmuş meclisin NATO lehine alacağı olası bir karar, emekçi halkımız tarafından reddedilmeli, bu kararın altına imza atanlardan emekçi halkımız hesap sormalıdır.  Amerikancı ve NATO’cu istibdadın, Amerikan ve NATO muhalefetiyle el ele işlediği bu suç, anti-emperyalist ve anti-Siyonist mücadeleyi yükseltmenin vesilesi olmalıdır. 

NATO bir güvenlik şemsiyesi değil güvenlik tehdididir!

NATO en büyük ve kanlı terör örgütüdür! 

NATO’nun genişlemesine hayır!

İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere tüm emperyalist üsler kapatılsın! 

NATO’dan çık! NATO’yu yık!

Devrimci İşçi Partisi Politbürosu