Hani başkanlık rejimi Türkiye’yi uçuracaktı? İstibdad rejimi sermayeyi uçurur emekçi halkı sömürür!

Hani başkanlık rejimi Türkiye’yi uçuracaktı? İstibdad rejimi sermayeyi uçurur emekçi halkı sömürür!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’in açıkladığı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla rakamları üzerinden ülkenin gerçek durumunu ortaya koyan bir rapor yayınladı. Raporda başkanlık rejimine geçişten bu yana ülkede daha da kötüye giden gelir adaletsizliği rakamlarla ortaya kondu. Raporda şu ifadelere yer verildi:

  • Türkiye büyüyor ancak emeğin büyümeden aldığı pay (işgücü ödemeleri) azalıyor!
  • Başkanlık rejimi döneminde bölüşüm ilişkileri daha da bozuldu.
  • Başkanlık rejimi öncesinde, 2016’da emeğin payı yüzde 36,3 iken 2022’de 10 puan gerileyerek yüzde 26,3 oldu.
  • 2022 yılında GSYH yüzde 107 büyürken sermaye gelirleri yüzde 113 ve işgücü ödemeleri ise sadece yüzde 82 büyüdü.
  • Başkanlık döneminde GSYH yüzde 300 büyürken emek gelirleri yüzde 213 ve sermaye gelirleri ise yüzde 332 büyüdü!

Bu yazı Gerçek gazetesinin Eylül 2023 tarihli 168. sayısında yayınlanmıştır.