Patron başı “konfor alanına dokunmadan enflasyon düşmez” diyerek işçi haklarına göz dikiyor! Konfor varsa patronlarda var! İşçide bıçak kemiğe dayandı!

Patron başı “konfor alanına dokunmadan enflasyon düşmez” diyerek işçi haklarına göz dikiyor! Konfor varsa patronlarda var! İşçide bıçak kemiğe dayandı!

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç “Enflasyonu aşağıya çekeceksek; hiçbir şeye dokunmadan, hiç kimsenin konfor alanına giriş yapmadan bunu dünyada başaran hiçbir ülke yok” diyerek acı reçeteyi savundu. Avdagiç, kıdem tazminatı, işverenin emeklilik durumunda karşı karşıya kaldığı ilave yük, işsizlik sigortası, iş güvencesi ve sendikal tazminat başlığı altındaki 5 mekanizmanın uygulandığı tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Yalan söylüyor. Çünkü patronlar tüm bu hakları devletin gözetiminde sistematik olarak gasbediyor. İftira ile işten attıkları işçilere kıdem tazminatı ödemiyorlar, işçi haklılığını yıllar süren mahkemelerde ispatlamak zorunda kalıyor. İşsizlik sigortası fonundan işsizlere ödenen işsizlik maaşının iki katını teşvik ve destek adı altında patronlar yağmalıyor. Sendikal tazminat mekanizması, işçiye örgütlenme güvencesi sağlamıyor, tam tersine patrona ücreti mukabilinde sendikalaşmayı kırma olanağı tanıyor. Patronların o kadar gözü dönmüş ki 12 Eylül ürünü kıdem tazminatı tavanına rağmen halen işçilerin emekli olduğunda aldıkları kuşa dönmüş tazminatlar “ek yük” olarak şikayet konusu ediliyor. Patron başının haklı olduğu tek konu enflasyonu düşürmek için birilerinin konfor alanına girilmesi gerektiği. Ancak o konfor alanı işçide yok patronda var.

Patronlara işten atma, tazminatlara çökme, sendikalaşmayı kırma konforu veren düzenlemeler, yasalar ve uygulamalar kaldırılmalı!

İşsizlik sigortası fonu işçi yönetimine! Fonda biriken kaynaklar işsizlere! İşten atmak yasaklansın! Sendikal örgütlenmenin engellenmesine yönelik ertelenmeyen, paraya çevrilemeyen hapis cezası!

Bu yazı Gerçek gazetesinin Nisan 2024 tarihli 175. sayısında yayınlanmıştır.