Sömürge valisi İngiliz Mehmet ne derse desin! “Locals” (yerel halk) değiliz! İşçiyiz emekçiyiz memleketin sahibiyiz!

Sömürge valisi İngiliz Mehmet ne derse desin! “Locals” (yerel halk) değiliz! İşçiyiz emekçiyiz memleketin sahibiyiz!

Mehmet Şimşek (nam-ı diğer İngiliz Mehmet) ABD’de İMF Bahar Toplantıları kapsamında katıldığı bir panelde, ekonomik programın uygulanmasında halkın ikna edilmesi gerektiğinden bahsederken “locals” yani “yerel halk” ifadesini kullanınca büyük tepki çekti. Bu ifade tam olarak Batı’nın, Türkiye gibi emperyalizme bağımlı ülkelere bakış açısını yansıtıyordu. Tepkilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı “locals” kelimesinin ekonomi/finans terminolojisinden yer alan bir ifade olduğunu söyleyerek savunmaya geçti. Halbuki bu savunma bir itiraf niteliğindedir. Zira ekonomi/finans literatürü de baştan aşağı ideolojiktir ve emperyalist/kapitalist bakış açısını yansıtır. Örneğin kemer sıkma programlarına bu literatürde “istikrar” ya da “dezenflasyon” programları denir. İşçi sınıfının haklarını tırpanlamanın, özelleştirmenin, esnek çalışmanın yaygınlaştırılmasının adı ise “yapısal reform”dur. Bu bakış açısına göre devlet bütçesinde tasarrufa gidilerek faiz ödemelerinin gerçekleştirilmesi, bunun için eğitimden, sağlıktan kesinti yapılması, vergi yükünün çalışan kitlelere yıkılması, işten çıkartmalarla işsizler ordusunun nüfusunun arttırılması, işçilerin ve kamu çalışanlarının ücretlerinin baskılanması ekonomiyi düzlüğe çıkarmak için zorunlu bir acı reçete olarak sunulmalıdır. Bunun ekonomi/finans literatüründe adı “mali disiplin”dir.

Halkın böyle bir programa ikna edilmesi için yapılan her şeyin ekonomiyi düzeltmek için olduğu propaganda edilmelidir. Gayet açıktır ki emperyalistlerin gözünde halk, yağmalamak için geldikleri topraklarda aşmaları gereken “yerel” bir engelden ibarettir. Yanlış da değil. Emekçi halk emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin karşısında bir engeldir. Bize düşen bu memleketin işçisi, emekçisi yani gerçek sahipleri olarak bu engeli olabildiğince yükseltmektir. Erdoğan ve Mehmet Şimşek’in emperyalist finans merkezleriyle birlikte yürüttüğü kemer sıkma programına örgütlü mücadeleyle cevap verme bu memleketin gerçek sahibinin kim olduğunu göstermektir. 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Mayıs 2024 tarihli 176. sayısında yayınlanmıştır.