Devrimci Marksizm’in 39-40. çift sayısı çıktı!

Devrimci Marksizm’in 39-40. çift sayısı çıktı!

Devrimci Marksizm, yeni sayısını birbirinden farklı fakat bir o kadar da önemli ve dikkat çekici yazılara ayırıyor.

Bu yazılardan birincisi Sungur Savran imzasını taşıyor. Savran, yazısında önce Sudan ve Cezayir devrimlerinin gelişme sürecini soğukkanlı bir biçimde hikâye ediyor. Sonrasında Arap devriminin sadece bu ikinci kuşağında değil, Mısır ve Tunus’un merkezde olduğu birinci kuşağında da yaşadığı ve henüz aşamadığı sorunları ayrıntısıyla tartışıyor. 21. yüzyılın bu ilk büyük devrimci dalgasından geleceğe ilişkin, en çok da Türkiye devrimine ilişkin sonuçlar çıkartıyor.

Sayının “AKP ve işçi sınıfı” başlıklı ikinci yazısında Mustafa Kemal Coşkun, ilk olarak AKP iktidarıyla birlikte işçi ve emekçi sınıfların geldiği durumu ampirik olarak ortaya koyuyor. Ardından da ortaya konulan ampirik eğilimlerin büyük çoğunluğunun sınıfın aleyhinde olmasına rağmen işçi sınıfının önemli bir bölümünün neden iktidar partisine oy verdiğine ilişkin kısa bir değerlendirme yapıyor. Ertuğrul Ahmet Tonak’ın yazdığı üçüncü yazı ise, kendisinin üyesi olduğu Tricontinental Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü kurumunun kolektif bir çalışması olan “Sömürü Oranı (iPhone Vakası)” başlıklı incelemenin kısaltılmış bir versiyonu. Yazıda, kapitalist dünya ekonomisindeki dönüşümlere bağlı olarak küresel meta zincirlerinin ortaya çıkışı özetlendikten sonra, iPhone imalatı bu zincir içinde ele alınıyor. Bu sayıdaki yazısında Marx’ın ekoloji sorununu kavrayışının felsefi temellerine eğilen Volkan Sakarya, Marksizmin materyalizminin temelini oluşturan üretim olgusunun insan ile doğanın alışverişinin ana biçimi olduğu gerçeğinden hareketle, bu ilişkinin insanın doğa üzerinde yarattığı etkileri incelemenin temeli olduğunu ortaya koyuyor.

“Sosyalist planlama” dosyasında Özgür Öztürk, bugünün teknik olanaklarıyla, birkaç yıl gibi kısa bir süre içinde nasıl bir planlama sistemi kurabileceğimizi düşünmeye ve tartışmaya çalışıyor.

Kitap değerlendirmeleri bölümünde ise dört yazı yer alıyor. Özdeniz Pektaş, Hikmet Kıvılcımlı’nın Hapishane’nin İç Yüzü isimli kitabını; Burak Başaranlar, Samir Amin’in Avrupa-Merkezcilik: Bir İdeolojinin Eleştirisi kitabını; Ömer Mollaer, Kevin B. Anderson’ın Marx Sınırlarda: Milliyet, Etnisite ve Batılı Olmayan Toplumlar Üzerine başlıklı kitabını ve Emre Bayır S.S. Prawer’in Karl Marx ve Dünya Edebiyatı çalışmasını ele alıyor.

Bu sayımızda yeni olan “Polemik” bölümünde, Sungur Savran Milli Mücadele dönemindeki 19 Mayıs, 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve 4 Eylül Sivas Kongresi gibi önemli uğraklar üzerine Türkiye solunun bugün söyleyecek söz bulamayışının sebebini Marksizmden kopmuş olmalarında buluyor ve bu konuları tartışmaya açıyor.