Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube, örgütlü olduğu fabrikalarda eylemler gerçekleştirdi

Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şubesi bugün örgütlü olduğu 14 fabrikada pankartları ve sloganlarıyla “parasız sağlık, parasız eğitim, fırsat eşitliği istiyoruz” şiarıyla eylemler gerçekleştirdi.

Pandemi dönemi boyunca fabrikalarda yeterli önlemler alınmadan üretime devam etmek zorunda kalan işçiler, patronlar gibi kaliteli bir sağlık hizmetinden de yararlanamadıklarını ifade ettiler. Mutfağın yangın yerine döndüğü, tüketim malzemelerinin ateş pahası olduğu bu dönemde işçilerin bir yandan sağlık sorunlarıyla diğer yandan da geçim sıkıntısıyla boğuştuğunu belirttiler. Yine bu süreçte çocuklarının da eğitim alanında dezavantajlı duruma düştüğünü ifade eden işçileri patronların kârları için eğitimin özelleştirilmesi yerine çocuklarının geleceği için eğitimin parasız ve eşit bir şekilde tüm topluma sağlanması gerektiği talebini yükselttiler.

Pandemiden en çok etkilenen kesim olan işçilerin hem işsizlik hem de sağlık sorunlarıyla boğuştuğu bu dönemde, işçi sınıfının kendi taleplerini fabrikalarında yükseltmesi çok büyük önem taşıyor. Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şubesi, tüm işçi sınıfını talepleri doğrultusunda mücadeleyi yükseltmeye çağırdı.