Bu önlemler yoksa güvende değiliz! Sağlıklı yaşam hakkı için fabrika ve iş yerlerinde mücadeleyi yükseltelim!

fabrika dezenfekte

Koronavirüs salgını kontrolden çıkmış durumda. Fabrika ve iş yerlerinde dişe dokunur hiçbir önlem alınmadan emekçiler çalışmaya devam ediyorlar. Sağlık bakanı günlük verilerin gerçekleri çarpıttığını kendi ağzıyla itiraf etti. Bu itiraf milyonlarca emekçinin sağlığını sermayenin çıkarlarına kurban ettiklerinin itirafıdır. Buna izin vermemek ve sağlıklı yaşam hakkımızı savunmak için aşağıdaki taleplerimiz doğrultusunda fabrika ve iş yerlerinde mücadeleyi yükseltelim:

 • Fabrika ve iş yerlerinde salgına dair önlemlerin uygulanmasında işçi komiteleri yetkili kılınmalıdır.
 • Fabrika ve iş yerlerinde çalışanlara düzenli aralıklarla test yapılmalıdır.
 • Hasta olan işçinin işine gelmemesi teşvik edilmeli, baskı yapılmamalı, ücret kesintisi olmaksızın izinli sayılmalıdır.
 • Fabrika servisine binerken ve iş yerine girerken çalışanların ateşi ölçülmeli, ateşi normal seviyenin üstünde çıkan çalışan test olmak üzere hastaneye gönderilmelidir.
 • Koronavirüs testi pozitif çıkan çalışanın serviste ve iş yerinde temas kurduğu çalışanlar işçi komitesi tarafından tespit edilmeli ve bu çalışanlara tedbir amaçlı 14 günlük ücretli izin verilmelidir.
 • Koronavirüs semptomlarını gösteren çalışanların test sonuçları negatif çıksa bile tedbir amaçlı 14 günlük ücretli izin verilmelidir.
 • Üretim alanları sosyal mesafe sağlanacak şekilde, bu iş yeri için kârlılık sorunu yaratabilecek olsa dahi yeniden düzenlenmelidir.
 • Çalışanlara en fazla 4 saatte bir değiştirebilecekleri şekilde maske dağıtılmalıdır. 
 • Yemekhaneler, çalışanlar yemek yerken çapraz oturacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Eğer yemekhanenin kapasitesi buna uygun değilse işçiler yemeğe gruplara yemek süreleri kısaltılmadan bölünerek gönderilmelidir.
 • Servislerdeki çalışan sayısı, iki çalışan yan yana oturmayacak şekilde yeniden düzenlenmeli, vardiya değişimlerinde servisler dezenfekte edilmelidir.
 • Vardiyalı çalışılan fabrikalarda, birbirlerine vardiya teslim eden işçilerin kullandıkları ortak araçlar (forklift, transpalet vb.) ve aletler (matkap, tornavida, çekiç vb.) vardiya değişimlerinde dezenfekte edilmelidir.
 • Çalışanlarca sık ve ortak kullanılan alanlar sıkça temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
 • Sabun ve el antiseptiklerine çalışanların kolayca ulaşımı sağlanmalıdır.
 • Fabrika ve iş yerlerinde molaların sıklığı ve süreleri çalışanların yeterli sıklıkta ellerini yıkamalarını ve kişisel hijyenlerini sağlayabilecek şekilde arttırılmalı, düzenlemelidir.