İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz! ILO 190 uygulansın!

DİSK 25 Kasım faaliyetleri kapsamında ILO tarafından iş yerlerinde kadına yönelik şiddet, taciz ve ekonomik şiddeti önlemek amacıyla çıkarılan 190 sayılı sözleşmesinin Türkiye'de onaylanması ve etkin bir biçimde uygulanması için bir kampanya örgütledi. Çeşitli kentlerde “ILO 190 onaylansın!” “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!” sloganlarıyla eylemler düzenledi. Düzenlenen eylem ve etkinliklerde krizin, erkek egemen sistemin yükünü en çok çekenlerin kadınlar olduğu; ekonomik krizde, işsizlikte ilk gözden çıkarılanın, eşit iş yaptığı hâlde eşit ücret alamayan kesimin yine kadınlar olduğu ifade edildi. Erkek şiddetini körükleyen politikalara, artan ayrımcılığa, yoksullaşmaya karşı emekçi kadınların önde olacağı mücadele çağrısı yapıldı.