Teori ve Politika dergisince düzenlenen, 20. yüzyılın en büyük devrimlerinden 1949 Çin devriminin ürünü işçi devletinin 45 yıldır süren piyasa, özelleştirme ve emperyalist sermayeye açılma politikalarının ışığında bugünkü konumunun tartışıldığı, emperyalizmin Çin'e karşı saldırgan politikasının masaya yatırıldığı Uluslararası Çin ve Marksizm Sempozyumu'nda Devrimci İşçi Partisi Genel Başkanı Sungur Savran "Kapitalizmden Sosyalizme Geçişin ve Sosyalizmden Kapitalizme Geçişin Yasaları" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. (18.11.2023)