Darbeye karşı TTB’nin yanındayız!

Darbeye karşı TTB’nin yanındayız!

Türk Tabipleri Birliği’nin en üst yönetim organı olan Merkez Konseyi’ne yargı eliyle darbe yapıldı.  Tabiplerin seçtiği Merkez Konsey üyeleri “amaç dışı faaliyet” suçlamasıyla Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevden alındı. Yine mahkeme tarafından TTB Kongre delegeleri içinden 5 kişi bir ay içinde genel kurul organize etmekle görevlendirildi. Her ne kadar bu atanan kişiler TTB kongre üyesi olsa da mahkeme tarafından hukuksuz ve keyfi bir kararla atandıkları için fiili kayyım niteliğinde olacaktır. 

Mahkemenin “amaç dışı faaliyet” suçlaması haksızdır ve mahkeme eliyle TTB’ye yapılan darbenin gerçek amacını gizlemektedir. Gerçek şudur. TTB’ye yapılan darbe ile TTB’nin iktidarın siyasi tahakkümü altında faaliyet yapamaz hale getirilmesi amaçlanmaktadır. TTB sağlık ve yaşam hakkı başta olmak üzere temel hak ve hürriyetleri, halkların kardeşliğini, Kürt halkı ve Filistin halkı başta olmak üzere tüm ezilenlerin haklarını savunmuştur. Bunlar TTB’nin amaçlarına en uygun eylem ve faaliyettir. 

Kararın ardından açıklama yapan TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bu kararın hükümsüz olduğunu gerekirse yerleri süpürerek bu çatı altında emek vermeye devam edeceklerini, her koşul ve şart altında TTB’nin ilkelerini savunmakta kararlı olduklarını açıkladı. Merkez Konsey üyeleri mücadelelerine ve örgütlerine nasıl sahip çıkıyorsa tüm Tabipler de TTB’ye sahip çıkmalıdır. Sağlık alanında örgütlü sendikalar başta olmak üzere tüm sendikalar ve demokratik kitle örgütleri de TTB’nin yanında olmalıdır. Devrimci İşçi Partisi de bu düşüncelerle TTB’nin yanındadır, TTB’nin emekçi halkın ve ezilenlerin çıkarına olan faaliyet ve amaçlarını paylaşmakta bu doğrultudaki eylemlerinde dün olduğu gibi yarın da bu köklü örgütle birlikte olacaktır!