Bir İhtilal Olarak Millî Mücadele okurlarla buluştu

milli

Geçtiğimiz günlerde, Sungur Savran’ın kaleme aldığı Bir İhtilal Olarak Millî Mücadele kitabı Yordam Kitap tarafından yayınlanarak okurlarla buluştu. Savran kitabında 100. yılına girdiğimiz cumhuriyetin kuruluşuyla sonuçlanan 1918-1923 arasındaki Millî Mücadele dönemini Marksist bir analiz temelinde ele alıyor. Bu analiz ile birlikte Millî Mücadele’nin bir ihtilal karakteri taşıdığı, bugünkü Türkiye topraklarında farklı sınıfların, toplumsal katmanların, siyasi önderliklerin birbiriyle karmaşık ilişkisinin yer aldığı gerçek bir iktidar mücadelesi yaşandığı açıklığa kavuşuyor.

Savran, Millî Mücadele’yi kendi iç koşullarının incelenmesinin yanında onu, dünya devrimi dalgasının bir parçası olarak ele alıyor ve Ekim devrimi ile başlayan süreç ile, Osmanlı topraklarının çevresindeki ülkelerde yaşanan ihtilalci gelişmelerle yani bu mücadeleyi sarıp sarmalayan koşullarla birlikte bilimsel titizlikle inceliyor.

Neredeyse daima tek bir bireyin, Mustafa Kemal’in zihninde şekillenmiş bir fikrin uygulanması olarak indirgemeci biçimde ele alınan bu dönemde mücadelenin önderliğini almaya aday birden fazla aktörün yer aldığı, Mustafa Kemal’in Sakarya Meydan Muharebesi’ne (Ağustos-Eylül 1921) kadar Millî Mücadele’nin tartışılmaz lideri haline gelmediği Savran tarafından vurgulanıyor. Bu dönem ancak Millî Mücadele ve Mustafa Kemal arasındaki özdeşleştirmeden arındırıldığında farklı siyasi önderlikler ve sınıflar arasındaki mücadele hakkıyla kavranabiliyor, Anadolu’da sürekli devrim bir ihtimal olarak fark edilebiliyor.

Birbiriyle mücadeleye girişen sınıfları kanlı canlı aktörler olarak tarih sahnesindeki yerine çıkartan Marksizmin metodolojisi ile kaleme alınmış bu kitabı, bir ihtilal olarak Millî Mücadele’yi anlamak isteyen tüm okurlara öneriyor, iyi okumalar diliyoruz.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Eylül 2023 tarihli 168. sayısında yayınlanmıştır.