Devrimci Marksizm 56. sayısında ölümünün 100. yılında Lenin’i ve Filistin’i ele alıyor

Devrimci Marksizm 56. sayısında ölümünün 100. yılında Lenin’i ve Filistin’i ele alıyor

Devrimci Marksizm dergisinin Ocak ayında çıkan 56. sayısı Lenin’in ölümünün 100. yılı vesilesiyle, her ulustan işçi ve emekçinin bu büyük önderini bir dosya ile ele alıyor. Sungur Savran’ın dosyada yer alan çalışması, Lenin’in devrimci faaliyetinin ikinci dönemini ele alıp teori ve pratiğindeki orijinal yönlerini ortaya koymayı ve Lenin’in hayatının son yıllarında geliştirdiği programatik ve stratejik vizyonu tanıtmayı amaçlıyor. Yine bu dosyada Özgür Öztürk, Alan Shandro’nun yoğun teorik kitabı Lenin ve Hegemonya Mantığı'nı değerlendiriyor ve Shandro'nun Lenin’in hegemonya anlayışının teorik ve pratik kökenlerini ve evrimini başarılı bir şekilde incelediğini ortaya koyup, Shandro’nun yapıtının, Lenin üzerine son zamanlarda büyüyen literatüre özgün ve değerli bir katkı oluşturduğunu vurguluyor.

7 Ekim 2023 tarihinde Filistin direniş örgütlerinin hücumu ile başlayan savaş İsrail tarafından bir soykırıma çevrilirken, Filistin meselesi de Devrimci Marksizm’in sayfalarında bir kez daha yer buluyor. 56. sayının Filistin’i konu alan ikinci dosyası, derginin İngilizce seçkisi olan Revolutionary Marxism’in 2023 sayısında da yer bulan, Stalinizm’in Siyonizm karşısında yalpalayan tavrını ve buna karşı Dördüncü Enternasyonal geleneğinin sağlam duruşunu ortaya koyan çok önemli temel metinlere ve daha güncel açıklamalara yer veriyor. Bahsedilen temel metinlerin ilki 1947 yılına ait olup, Nekbe’nin hemen öncesinde ve taksim kararının hemen ardından Dördüncü Enternasyonal’in aynı isimli dergisinde (Quatrième Internationale) editoryal olarak yayınlanan, Stalinizmin taksim kararını destekleyerek İsrail’in kurulmasına yol açan kararlarının tam aksi istikamette bir açıklama. İkinci belge de aynı döneme ait olup, bu kez aynı siyasî pozisyonun Dördüncü Enternasyonal’in Filistin seksiyonu tarafından da ortaya konduğunu gösteren bir metin. Bu iki metni, Hristo Rakovski Uluslararası Sosyalist Merkezi ve RedMed tarafından Gazze’de süregiden soykırım girişimine karşı yayınlanan açıklama ve Devrimci İşçi Partisi 7. Kongresi’nin almış olduğu Filistin halkının mücadelesine destek kararı takip ediyor. 

56. sayının bu iki dosya dışında kalan son yazısı ise Özdeniz Pektaş’a ait. Pektaş, son dönemin dikkat çekici konularından özgür olmayan emek tartışmalarına dair önemli bir tablo çiziyor ve kapitalizm ile özgür olmayan emek arasındaki ilişkiye dair yazına hâkim olan yaklaşımları inceliyor.

Devrimci Marksizm’in 56. sayısı, devrimcimarksizm.net adresindeki satış noktalarından ve yine aynı siteden erişilebilecek olan çevrimiçi satış kanallarından temin edilebilir.

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Şubat 2024 tarihli 173. sayısında yayınlanmıştır.