Makedonya halkıyla dayanışma açıklaması

makedonya-referandum

15 Eylül Cumartesi günü Makedonya’nın Doyran şehrinde Balkanların farklı ülkelerinden sosyalist partiler, devrimci örgütler bir araya geldi. Levitsa’nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Yunanistan’dan DİP’in kardeş partisi EEK’in yanı sıra NAR, OKDE, SEK, DEA, Türkiye’den DİP ve EMEP, Sırbistan’dan Marks21 katıldı. Toplantıda Levitsa ve Makedonya halkıyla dayanışma amacıyla imzalanan bildiriyi yayınlıyoruz:  

18 Haziran'da, Makedonya ve Yunanistan hükümetleri iki ülke arasındaki ilişkileri 25 yılı aşkın süredir etkileyen isim tartışmasına çözüm olarak sundukları bir antlaşmayı imzaladılar. Bu antlaşmanın, iki taraf için de ulusal sorunu çözmek ve iki etnisite arasındaki dostluğu geliştirmek yönünde gerçek bir niyetin sonucu olmadığı, Batı emperyalizminin kurumlarınca, özellikle de NATO ve AB tarafından dayatılmış bir hamle olduğu şüphe götürmez. Bunun başlıca kanıtı, Makedonya hükümetinin isim meselesinin çözümünü Makedonya'nın AB'ye (ve NATO'ya) girişiyle ilişkilendirdiği bir referandum düzenlemeye karar vermesidir.

Makedonya'nın NATO'ya girmesi, günümüzde dünya barışına yönelik tartışmasız en büyük tehdit olan bu askeri ittifakın Balkanlarda yayılması yönünde ileri bir adım olacak ve bu ittifakın üyesi olmayan bölge ülkeleri üzerinde de (Bosna-Hersek ve Sırbistan) ittifaka katılmaları yönünde daha büyük bir baskı oluşacak. Bu da bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına yol açar. NATO'nun genişlemesi, bölgedeki temel rakibi olan Rusya'yı kuşatma ve enerji ağlarını kontrol etme şeklindeki daha geniş jeopolitik stratejisinin bir parçası olarak gerçekleşmekte. Bir hedef de Balkan devletlerini mültecilere karşı bir duvar olarak kullanmaktır.

NATO, amaçlarına ulaşabilmek için yerel milliyetçilikleri kışkırtmasının ve etnik gerilimleri körüklemesinin yanı sıra, bölgede askeri varlığının olduğu ülkelerde işçi ve halk hareketlerini bastırmakta da kilit bir faktör olduğunu gösterdi.

İsim antlaşmasına dönecek olursak, biz bunun ulusal sorunu çözebilecek bir yöntem olmadığını belirtiyoruz. Bilakis, antlaşma Makedonya halkının kendi ülkesinin adını koyma hakkını sınırlandırarak kendi kaderini tayin hakkının inkarına dayanmakta ve Yunanistan'daki Makedonyalı azınlığı yok saymakta, böylece Yunan milliyetçiliğinin eline oynamakta ve bölgedeki etnik çatışmaların daha kötü bir hal alması tehdidini yaratmakta. Bu anlamda, Makedonya hakim sınıfının bu anlaşmayı halkına dayatmasına sert biçimde direnilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Biz, imzacı örgütler olarak, Makedonya halkıyla ve bu halkın çıkarlarını NATO’nun yayılması ve hükümetin buna boyun eğmesine karşı temsil eden siyasi güç olarak Levitsa partisiyle dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Bu mücadelenin önemi ne kadar vurgulansa azdır. Makedonya'da anti-emperyalist güçlerin kazanacağı bir zafer, Batı emperyalizminin stratejisi için önemli bir gerileme olacak, emperyalist gulyabaninin Balkanlar’daki sınırları yeniden çizmek için yaptığı savaş planlarını engelleyecek ve tüm dünyaya esin ve özgüven yayan şok dalgaları yollayacaktır.

İlhamımızı bölgemizin ortak mücadelelerinden ve devrimci geçmişinden alarak haykırıyoruz:

Emperyalizme ölüm,

Kahrolsun şovenizm,

Halka hürriyet!

NATO'yu Balkanlardan kovalım!

 

Sol (Levitsa)-Makedonya

EMEP-Türkiye

NAR-Yunanistan

DİP-Türkiye

EEK-Yunanistan

DEA- Yunanistan

OKDE-Yunanistan

SEK- Yunanistan

Marks21-Sırbistan