DİP Bildirisi: Yalanın düzenine 1 Mayıs’ta cevap verelim! İşçi sınıfının gücüyle emperyalizmi ve istibdadı yenmek için ileri!

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta, bayraklar sömürüye, istibdada ve emperyalizme karşı yükselecek. Üretenler, alın teriyle yaşayanlar, tüm toplumu sırtında taşıyan ama ürettiği zenginlikten mahrum bırakılan işçi sınıfı kendini gösterecek.

16 Nisan referandumunda işçi sınıfı hatırı sayılır bir kesimi ile büyük şehirlerde, sanayi merkezlerinde Cumhurpatronluğu rejimine, Türkiye'nin bir Anonim Şirket gibi yönetilmesine, kazanılmış haklarının gasp edilmesine hayır demiştir. Referandumda “evet” cephesi ne aldıysa kırsal bölgelerden ve kasabalardan almıştır. İşçi sınıfı 1 Mayıs'ta da "HAYIR" demeye devam edecektir.

Referandumun sonucu belirsiz kalmışsa da işçi sınıfının cevabı net olmuştur. Bununla birlikte 1 Mayıs, soruların da hesabın da işçi sınıfı tarafından sorulduğu gündür.

Grev yasaklarından hesap soralım!

1 Mayıs'ta işçi sınıfı Türkiye'de anayasanın ve yasaların neden sadece patronların işine geldiğinin hesabını soracaktır. 1 Mayıs bu anlamda yasaklanan EMİS, Asil Çelik, Akbank grevlerinin hesabının sorulacağı gündür. Sendikal örgütlenme ve sendika seçme özgürlüğünü el ele gasp eden iktidardan, MESS'ten ve Türk Metal adındaki sarı işbirlikçilerinden hesap sorma günüdür. Baskılara, tehditlere işten atmalara rağmen sendikal örgütlenme hakkını kullanan, sendikasına üye olan, sahip çıkan, denetleyen işçilerin mücadele bayrağını yükseltme günüdür!

Yağmaya ve sömürüye dur diyelim!

1 Mayıs'ta işçi sınıfı, ülkenin tüm kaynaklarının neden bir avuç sömürücü azınlığın çıkarları için seferber edildiğini soracaktır. 1 Mayıs bu anlamda kamu kaynaklarını sermayeye peşkeş çeken vampirlik fonunun, işsizlik sigortası fonunun yağmalanmasının, patronlara yapılan vergi indirimlerinin, teşviklerin karşısında, işçinin belini bükmeye devam eden vergilerin, bireysel emeklilik soygununun hesabını sorma günüdür. 1 Mayıs'ta maden işçisi özelleştirmenin hesabını soracaktır! Metal işçisi ihracat rekoru kırılan fabrikalarda sömürü rekorları kıran MESS patronlarından hesap soracaktır! Tersane işçisi iş cinayetlerinin hesabını soracaktır! Tüm işçi sınıfı 1 Mayıs'ta yağmaya ve sömürüye karşı mücadele bayrağını yükseltecektir!

Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir!

1 Mayıs'ta işçi sınıfı, iktidarın kıdem tazminatı hakkını alamayan işçilerin yasal hakkını vermek yerine neden bu hakkı elinden almaya kalktığını soracaktır elbette. 1 Mayıs, işçi sınıfının elinde kalan son iş güvencesi mevzisi olan kıdem tazminatına sahip çıkma günüdür. 1 Mayıs'ta işçi sınıfı, patronların, patron iktidarının ve işbirlikçilerinin karşısında kendi kırmızı çizgisini en kalın şekliyle çizecektir!

Taşeron düzenine son! Esnek ve güvencesiz çalışmaya hayır!

1 Mayıs'ta işçi sınıfı, taşeron işçisine verilen kadro sözünün, mevsimlik işçilere verilen vaatlerin, binlerce iş cinayetinin akıbetini soracaktır! 1 Mayıs taşeron yasaklansın demenin, herkese güvenceli kadro istemenin, esnek ve güvencesiz çalışmayı reddetmenin günü olacaktır!

Emekçi kadınlar en öne!

1 Mayıs'ta emekçi kadınlar, nüfusunun yarısı olup, neden hem evde hem işyerinde hem sokakta sömürüden, baskıdan, haksızlıklardan, şiddetten iki katı pay aldıklarını soracaktır. Emekçi kadınlar erkek egemen baskıdan, kapitalist sömürüden ve tüm bunların yürütücüsü iktidardan hesap soracaktır! 1 Mayıs'ta mücadele bayrağını yine en önde onlar yükseltecektir!

Kamu çalışanları iktidarın kulu olmayacak!

1 Mayıs'ta kamu çalışanları, haklarında hiçbir somut suç isnadı olmayan, binlerce emekçinin neden atıldığını soracaktır! 1 Mayıs'ta kamu çalışanları OHAL fırsatçılığından hesap soracaktır. 657'ye ve iş güvencesine sahip çıkacaktır. İktidarın kulu, amirinin sallabaş memuru olmayı reddedecektir.

Gençlik kendisinin ve halkının geleceğine sahip çıkacak!

1 Mayıs'ta gençlik, eğitimin neden paralılaştıkça niteliksizleştiğini soracaktır. Geleceğe neden güvenle bakamadığını, 18 yaşa seçilme hakkı vadedenlerin neden gençliğin en ufak bağımsız siyaset yapma girişimini bastırdığını soracaktır. 1 Mayıs'ta gençlik geleceğini karartanlardan, kendisini işsizlikle terbiye etmek isteyenlerden, faşizmden hesap soracaktır! Gençlik, 6. Filoyu denize dökenlerden kuşaklar boyu elden ele devraldığı devrimci ve anti-emperyalist bayrağı meydanlarda yükseltecektir!

Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!

1 Mayıs'ta tüm emekçi halk, Türk emekçisini Kürt emekçisine düşman etmek isteyen iktidarın, Kürt ağalarıyla, patronlarıyla neden bu denli dost olduğunu, ABD muhibbi işbirlikçi Barzani ile muhabbetin altında hangi çıkarların yattığını soracaktır. 1 Mayıs, Türk işçi ve emekçilerinin Kürt kardeşlerinin hakkını da savunacağı gündür! Cezaevlerinde bütün haklarından yoksun kılındığı için açlık grevi yapan Kürt kardeşlerinin haklarına da sahip çıkacağı gündür! Başka bir halkı ezenin asla özgür olamayacağını söyleme günüdür! 1 Mayıs, Türkün, Kürdün ve tüm halkların eşitlik, kardeşlik ve özgürlük günüdür!

Kahrolsun emperyalizm ve işbirlikçileri!

1 Mayıs'ta tüm emekçi halk iktidara, neden kürsülerde başka konuşup karşı karşıya geldiklerinde emperyalistlerin karşısında dik duramadıklarını, Trump'ın Müslümanları ABD'ye sokmamasına, THY'ye yaptırım uygulamasına neden ses çıkartmadıklarını, neden Trump'ın füzelerini elleri patlarcasına alkışladıklarını, neden referandum sonrasında Trump telefonla aradı diye çocuklar gibi sevindiklerini soracaktır. Neden İsrail ile ittifak edip Mavi Marmara'da katledilen insanların davasını düşürdüklerini soracaktır. Neden ABD'de İranlı bir hırsızın ve ortaklarının davalarını takip etmek için Siyonist lobicilerle gizli toplantılar yaptıklarını soracaktır. Bu memleketin evlatlarına her gün iktidarı eleştirdikleri için dava açanların, neden kendisine küfürlü şiir yazan İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a hediyeler verdiğini de soracaktır. İşçi sınıfı, evlatlarının hangi emperyalist çıkarlar gereğince Suriye ve Irak sahalarında ölüme gönderildiğini soracaktır. 1 Mayıs emperyalizmden ve işbirlikçilerinden hesap sorma günü olacaktır!

Haydi 1 Mayıs'a!

1 Mayıs, işçi sınıfının siyaset masasına yumruğunu vuracağı, ülkenin kaderini asalaklara, müstebitlere, tefecilere, patronlara, emperyalistlere bırakmayacağını göstereceği gün olacaktır!

Haydi 1 Mayıs'a! Devrimci İşçi Partisi saflarına! Hep birlikte haykırmaya:

Kahrolsun emperyalizm! Kahrolsun istibdad! Yaşasın hürriyet! Yaşasın devrim ve Sosyalizm!
 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Nisan 2017 tarihli 91. sayısında yayınlanmıştır.