İşgalde, grevde, direnişte en önde olan metal işçisi kadınlar Gebze’de taleplerini yükseltti

7 mart Bmis eylem

Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu’nun ev sahipliğinde metal işçisi kadınlar 7 Mart salı günü Gebze Kent Meydanı’nda taleplerini yükseltmek için buluştu. Bir yandan deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ettiğimiz, diğer yandan yoksullukla, açlıkla, işsizlik ve güvencesizlikle mücadelemizin sürdüğü bu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Gebze’de fabrika işçisi kadınların sesi yankılandı. 

Ağırlıklı olarak Gebze ve Tuzla’da organize sanayi bölgelerinde bulunan fabrikalarda çalışan kadın işçiler, sendikalarının örgütlediği basın açıklamasında öfkeleriyle, coşkularıyla ve talepleriyle birlikte yer aldı. Eylemde sendika düşmanı patrona ve sarı sendikaya karşı grevlerine kararlılıkla devam eden MKS işçisi kadınlar da yer aldılar. Açlığa, sefalete mahkûm değiliz diyerek, ekmeklerini büyütmek için fiili grevle mücadele eden ve işten atılan, Tuzla Serbest Bölge önünde direnişlerini devam ettiren Mata işçileri basın açıklaması sırasında direniş alanındaydı. Ancak Gebze’de basın açıklamasına katılan kadınlar bütün coşkularıyla Mata işçilerine selam yolladı. Sendikal haklarına gerektiğinde eylemle, gerektiğinde işgal yapıp patronun işten attığı arkadaşlarını geri aldırarak devam eden, yakın zamanda da istinaf mahkemesinden zaferle dönen Smart işçisi kadınlar da eylemdeydi. İşgallerde, grevlerde, direnişlerde en ön saflarda yer alan kadınlar, 8 Mart için de alanlardaydı ve en öndeydi. 

İşçi kadınlar sıkılmış yumruklarıyla meydanı “Yaşasın kadın dayanışması!”,  “Kadın yaşam özgürlük!”, “Sendika, sigorta, güvenceli iş!”, “Her kadına iş, her işyerine kreş!”, “Deprem sallar, sistem yıkar!”, “İnadına sendika, inadına DİSK!” sloganlarıyla inlettiler. 

Basın açıklamasını Gebze 1 nolu şubeden Eda Özkan ve Gebze 2 nolu şubeden Zeynep Çam okudu. Açıklamada aşağıdaki talepler yer aldı: 

 • Kadının üzerinden bakım ve ev işi yükünü alacak ücretsiz, nitelikli kreş ve yaşlı bakım evleri yaygınlaştırılmalıdır. Bu talepler deprem bölgesinde hızla hayata geçirilmelidir.

 • Çalışma yaşamında kadın erkek tüm işçiler, sayı sınırı olmadan, kreş hizmetlerinden faydalanmalıdır. Ebeveyn izinleri uygulanmalıdır.

 • İstanbul Sözleşmesi uygulanmalı, ILO 190 sayılı şiddet ve taciz sözleşmesi onaylanmalı, 6284 sayılı yasa etkin bir şekilde hayata geçirilmelidir.

 • Deprem bölgesinde, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere şiddet, taciz ve tecavüzlere karşı önlemler alınmalıdır. Kadınlar için güvenli sığınak olanakları sağlanmalıdır.

 • Kadınların sağlık, hijyen, kadın pedi, çocukların mama, bez vb. ürünlere olan ihtiyacı ücretsiz ve düzenli bir şekilde sağlanmalıdır.

 • İstihdamda ayrımcılığa, ücret eşitsizliğine, fırsat eşitsizliğine , cinsiyetçi iş bölümüne son verecek dönüşümler ve önlemler hayata geçirilmelidir.

 • Depremden etkilenmiş, işini kaybetmiş kadınlar başta olmak üzere tüm kadınlara güvenceli, düzenli istihdam sağlanmalıdır.

 • Sendikalaşmanın önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

 • Toplumsal cinsiyete dayalı işçi sağlığı ve güvenliği politikası hayata geçirilmelidir.

 • Sendikal kademelerde kadın temsilini güvenceye alacak pozitif önlemler uygulanmalıdır.

 • Devlet, demokratik kurum ve kuruluşlar, emek ve meslek örgütleri, sendikalar toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsemeli ve kadını güçlendirecek çalışmaları için bütçe ayırmalıdır.

 • Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulmalıdır.

 • Doğanın varoluşu, doğanın kendini yenileme hakkı ve ekosistemin sonsuza dek korunmasını sağlayacak politikalar hayata geçirilmelidir.