Depremin olağanüstü yıkımının karşısında sermaye düzeni olağan şekilde süremez!

DİP Bildirisi Depremin olağanüstü yıkımının karşısında sermaye düzeni olağan şekilde süremez!

Türkiye 1999 Marmara depreminden de büyük ölçekli ve ardı ardına iki depremin yıkımıyla karşılaşmıştır. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan bu depremler Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakırda yıkıcı etki yaratırken, yaşanan afetin boyutları ulusal hatta uluslararası çaptadır. Bu ölçekli bir afetin karşısında şu ana kadar ortaya çıkan acizlik tablosu sadece kötü bir siyasi yönetimin değil kârdan başka hiçbir motivasyonu olmayan sermaye düzeninin eseridir. 

İşçi sınıfımız ve emekçi halkımız elinden gelen tüm gücü ortaya koyarak afet bölgesine koşmakta, yaraları sarmak için dayanışmayı yükseltmektedir. Ancak devlet olanakları ve merkezi planlama olmadan, özel sektörün halen elinde tuttuğu üretim araçları deprem için seferber edilmeden bu ölçekteki bir süreci yönetmenin imkânı yoktur. Bugün 3 ay süreyle ve deprem bölgesiyle sınırlı olarak ilan edilen OHAL altında sermaye düzeni olağan şekliyle sürecekse, sermayenin mülkiyet hakkı dokunulmaz olarak kalacaksa bu kararın halkın acil ihtiyaçlarının değil, iktidarın siyasi amaç ve planlarının bir gereği olarak alındığı görülecektir. Devrimci İşçi Partisi OHALin siyasi amaçlar için kullanılmasına haber alma hakkının, örgütlenme ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması, emekçi halktan yükselen dayanışma inisiyatifinin boğulması için kullanılmasına kesinlikle karşıdır.

Devrimci İşçi Partisi şu ana kadar elindeki tüm olanaklarla dayanışmayı yükselten işçi sınıfımızı ve emekçi halkımızı, depremin yarattığı devasa ölçekteki sorunların çözümü için gerçekçi ve kesin çözüm önerileri sunan aşağıdaki talepler doğrultusunda mücadele etmeye çağırmaktadır: 

  • Derhal tüm yurt çapında özel sektörün sahip olduğu, deprem bölgesinde işe yarayacak vinç ve iş makinalarından, kamyon, arazi aracı ve helikoptere, araç, gereç, taşıt vb. envanter işçi denetiminde tespit edilerek, bu araç, gereç ve taşıtlar el konsun ve kullanmaya ehil personelle birlikte deprem bölgesine sevk edilsin!
  • Madenlerde, tersanelerde, inşaatlarda ve fabrikalarda deprem bölgesine gitmek isteyen işçilere ücretli izin verilsin!
  • Tüm yurt çapındaki kamu ve özel otel, misafirhane ve pansiyonlar deprem bölgesindeki insanların barınması için ücretsiz kullanılmak üzere organize edilsin! 
  • Deprem bölgesindeki insanların gıda, hijyen, ısınma gibi temel ihtiyaçlarının ücretsiz şekilde karşılanması için özel sektörde üretim yapan fabrikaların kaynakları seferber edilsin. Bu seferberlikten imtina eden özel kuruluşlar kamulaştırılsın!
  • Siyasi parti, sendika, dernek ve odaların yardım, arama kurtarma ve dayanışma faaliyetleri için yaptığı girişimlerin engellenmesine, muhalif partilerin belediyelerine yönelik ayrımcılığa son verilsin!
  • AFAD gönüllüleri arasında koordinasyonu sağlamak üzere komiteler oluşturulsun ve bu komitelerin temsilcileri çalışmaların sevk ve idaresinde, ihtiyaçların belirlenip dağıtılmasında denetim ve söz sahibi olsun!
  • Yıkılan binaları inşa eden müteahhitlerin ve bu inşaatların yapımında, denetiminde, imar izinlerinin verilmesinde sorumlu olan kişiler için derhal yurt dışı çıkış yasağı konsun!  
  • Patronların bağış ve yardım adı altında reklam faaliyetine müsaade edilmesin. Emekçi halk maddi ve manevi dayanışmayı büyütüyor. Depremin faturası ise patronlara ödetilmelidir. Derhal artan oranlı servet vergisi!
  • Deprem bölgesi halkından işçilerin, köylülerin ve esnafın banka kredi ve kredi kartı borçları, vergi ve sigorta borçları sıfırlansın!
  • Bankalar kamulaştırılsın. Tüm kaynaklar acil kurtarma ve yardım çalışmaları, depremin yaralarının sarılması ve yeniden inşa için merkezi planlama ile seferber edilsin!

Devrimci İşçi Partisi Politbürosu